Yayın İlkeleri

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN GÖRÜŞ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

GENEL HUSUSLAR

 • Gümrük ve Ticaret Uzman Görüş Dergisi (Dergi), gümrük ve ticaret konularında makale, röportaj, bilgi ve haberlerin yer aldığı, yılda dört sayı olarak yayımlanan bir e-dergidir.
 • Dergi’ye gönderilen makaleler; güncel bilgi ve belgeler kullanılarak hazırlanmalı ve gönderildiği tarihte yürüklükte olan mevzuata uygun olmalıdır.
 • Dergi’ye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve tam metin olarak yayımlanmış, sadece özeti yayımlanmış çalışmalar, çalışmada belirtilerek yayın değerlendirme sürecine kabul edilebilir.
 • Dergi’de yayımlanan makalelerin, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak veya yayımlatmak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’ne (Dernek) aittir.
 • Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Dergi’nin yazılı izni olmaksızın veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Dergi’de yayımlanan makalelerden kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
 • Yayımlanmayan makaleler, yazarına geri gönderilmez.
 • Hazırlanan makaleler gtuddergi@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderilir. Dergi’de sadece Yayın Kurulu tarafından uygun görülen makaleler basılır. Yayın Kurulu, makale değerlendirme için herhangi bir süre vermemekle birlikte, yayımlanma garantisi de vermez.
 • Düzeltme sürecinde gelen değerlendirmeler ışığında, çalışmanın yayımlanmasına, değerlendirme çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya çalışmanın yayımlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar(lar)a bildirilmektedir. Yazar(lar) değerlendirme sürecinde talep edilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayımlanmaz. Çalışmanın yayımlanma tarihi olarak değişikliklerin tamamlandığı tarih esas alınır.
 • Dergi’ye gönderilen ve değerlendirme süreci başlatılan çalışmaların yazar(lar) tarafından geri çekilmesi/değerlendirme sürecinin iptal edilmesi mümkün olmadığı gibi bilimsel etik anlayışına da uygun değildir. Bu hususun yazar(lar) tarafından dikkate alınarak çalışmaların Dergi’ye gönderilmesi ve değerlendirme sürecinin başlaması, tarafların olası emek ve zaman kaybı ile birlikte akademik etik mağduriyetlerinin de önüne geçecektir.
 • Yazarların Dergi’ye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine veya yayım ilkelerine uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 • Yayın Kurulunca düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar gtuddergi@gmail.com adresine makalesini gönderir.
 • Dergi’ye çalışma gönderen yazar(lar), Dergi’nin değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılır(lar).
 • Değerlendirme süreci ve düzeltme sürecinin belirlenen süreler içerisinde tamamlandığı çalışmalar derginin ilgili sayısında yayımlanır. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda birden fazla makalesi yayımlanmaz.
 • Dergi’de yayımlanan çalışmaların bilim ve dil açısından sorumlulukları yazara/yazarlara aittir. Türkçe çalışmalarda Türk Dil Kurumunun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları esas alınmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içerisinde verilebilir.
 • Dergi’de yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazar(lar)a aittir. Dernek, Dergi’de yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda hiçbir taahhüt ve sorumluluk kabul etmez. Dergi’deki bilgilerin yanlış veya eksik kullanımı veya yorumlanması sonucunda Derneğe hiçbir kusur veya sorumluluk yüklenemez.
 • Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları/birimleri, iletişim adreslerini, telefonlarını, e-posta adreslerini ve çözünürlüğü yüksek bir fotoğraflarını çalışmalarının başına ekleyecekleri üst kapak sayfası ile birlikte bildirmelidir. Üst kapak sayfası Ek-1’de yer alan örnek formatında olmalıdır.


YAZIM KURALLARI
Makale Metni

 • Makaleler “Microsoft Word” programında, “Times New Roman”, 12 punto kullanılarak ve 1,5 satır aralıklı hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6nk) boşluk bırakılmalıdır.
 • Makale içinde yer alan şekil ve tablolarda “Times New Roman” ve 12 punto kullanılmalıdır. Ancak, gerekli hallerde karakter boyutu 10 puntoya kadar düşürülebilir. Şekil ve tablolar herhangi bir kaynaktan alınmışsa, alt kısmına kaynakçası erişim tarihi ile birlikte belirtilmelidir.
 • Makale içinde yer alan denklemler, “MathType” kullanılarak “Times New Roman” ve 12 punto kullanılarak hazırlanmalıdır. Ardışık sıra numaraları ile numaralandırılmalıdır.
 • Makale içinde yer alacak dipnotlar; “Times New Roman” ve “12” punto kullanılarak parantez içi atıf şeklinde veya “Times New Roman” ve “10” punto kullanılarak dip not atıf şeklinde ve ardışık sıra numaraları kullanılarak yapılmalıdır.
 • Türkçe ve/veya İngilizce başlıklar, Türkçe ve/veya İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, uygun görülmesi halinde yabancı dillerde hazırlanan eserlere de yer verilebilmektedir.

 

 

Özet, Anahtar Kelimeler ve Kaynakça

 • Makaleler Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve/veya İngilizce özetlerin; her iki dilde makale başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.
 • Özet kısımlarının altında (Türkçe özetin altında Türkçe, İngilizce özetin altında İngilizce olmak üzere) anahtar kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır.
 • Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği “Kaynakça”ya yer verilir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda ve numaralı şekilde dipnot ya da metin içi atıf şekilleri kullanılarak yapılmalıdır. Atıf şekli, makalenin tüm sayfalarında aynı olacak biçimde dipnot ya da metin içi atıf olarak kullanılmalıdır. Kaynakça ve atıf şekilleri Ek-2’de belirtilmiştir.
 • Özet, Anahtar Kelimeler ve Kaynakça “Times New Roman” ve 12 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.


EK-1
Üst Kapak Sayfası ÖrneğiFOTOĞRAF
Makale Başlığı

 

Ad Soyad

 

Kurum/Birim

 

Unvan

 

Telefon

 

e-posta

 KISA ÖZGEÇMİŞ


EK-2
Atıf ve Kaynakça Şekilleri

1. Makale içerisinde yapılacak atıflar aşağıda şartlara uygun olarak yapılır:
-          Makale metni içerisindeki kitap atıfları aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarın SOYADI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın sayısı)
-          Makale metni içerisindeki tek yazarlı makale atıfları aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarın SOYADI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın numarası)
-          Makale metni içerisindeki birden çok yazarlı makale atıfları aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarların SOYADLARI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın numarası)
-          Makale metni içerisinde internet dokümanlarına atıf aşağıdaki şekilde yapılır:
(Yazarın SOYADI, Eserin Yılı: s.Alıntı yapılan sayfanın numarası)
-          Makale metni içerisinde atıf yapılacak internet dokümanlarında yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinden herhangi birinin olmadığı durumlarda atıf aşağıdaki şekilde yapılır:
(E-kaynak: İnternet sitesinin kısa adresi Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl)

2. Makale içerisinde atıf yapılan eserlere “Kaynakça” başlığı altında aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır:
-          Makale metni içerisinde atıf yapılan kitaba aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı). Basıldığı Yer: Yayınevinin İsmi.
-          Makale metni içerisinde atıf yapılan makaleye aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı. (Yıl), “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi. Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.
-          Makale metni içerisinde atıf yapılan iki yazarlı bir makaleye aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı ve 2. Yazarın SOYADI, Adı (Yıl). “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi, Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.
-          Makale metni içerisinde atıf yapılan internet kaynaklı dokümanlara aşağıdaki şekilde yer verilir:
Yazarın SOYADI, Adı. (Yıl), Raporun/Makalenin/Haberin Başlığı (Basım Yılı). Raporun/Makalenin/Haberi hazırlayan veya yayınlayan kuruluşun Adı (Adres: Rapora/Makaleye/Habere erişim sağlanan internet adresi, Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl)

-          Makale metni içerisinde atıf yapılan internet kaynaklı dokümanlarda yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinden herhangi birinin olmadığı durumlarda kaynakçada aşağıdaki şekilde yer verilir:
(E-kaynak: İnternet sitesinin tam adresi Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl)