Başkanın Mesajı

 

Değerli Ziyaretçi,

Başkanlık görevini üstlenmiş olmaktan büyük onur duyduğum, 2001 yılında bir grup meslektaşımızın öncülüğünde Gümrük Uzmanları Derneği olarak kurulan ve zaman içinde Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği dönüşen mesleki örgütümüz, üyelerimizin çabalarıyla gümrük ve ticaret alanında ilklere imza atan, kurum ve kuruluşlara yol gösteren bir yapı haline geldi.  

Önümüzdeki dönem için bizlere emanet edilen Derneğimizin önceki yönetimlerinde görev alarak Derneğimize hizmet etmiş tüm meslektaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Son yıllarda kamu idaresinde köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının “Ticaret Bakanlığı” çatısı altında birleştirilmesiyle ticaret politikalarındaki çok başlılık ortadan kaldırıldı. Aradan geçen zamanda iç ve dış ticarete ilişkin yetkilerin tek bir Bakanlıkta toplanmasının, uygulamada yaşanan sorunların çözümüne ve ticaretin gelişmesine sağladığı katkı açık bir şekilde görüldü.  

Ticaret Bakanlığı’nın yeni teşkilat yapısında unvanlarımız Ticaret Uzmanı’na dönüştü. Özel yarışma sınavı ile mesleğe kabul edilen ve zorlu yeterlik süreçlerinden geçen Ticaret Uzmanları, Ticaret Bakanlığı’nın teknik kapasitesini oluşturan hizmet birimlerinin lokomotif gücüdür. Dernek olarak amacımız, kariyer bir meslek olan Ticaret Uzmanlığı’nın gelişimine katkıda bulunarak mesleğimizi daha üst seviyelere taşımak. Bu doğrultuda Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılarının kariyer gelişimlerini destekleyerek bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, gerek kamu sektörüyle gerekse özel sektörle yapılan etkinlik ve çalışmalarla gümrük ve ticaret alanında insanların ufkunu açmayı hedefliyoruz. 

Derneğimiz meslek camiamız adına değer yaratmak ve camiamızı tanıtmak adına faaliyetlerine her zamankinden daha etkin şekilde devam edecek. Bunun yanında, kurumsal kimliğimizi sağlamlaştırmak için iç ve dış iletişim faaliyetlerimizi güçlendirmek önceliklerimiz arasında bulunuyor. Derneğimizin yayın organı ve gümrük ve ticaret konularında önemli bir başvuru kaynağı olan ve dijital ortama taşınan “Gümrük ve Ticaret Uzman Görüş” e-dergimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz.

Değişen şartlara uyum sağlayabilmek ve süregelen değişimin bir parçası olarak dinamik ve öğrenen bir dernek olabilmek için tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini bizlerle paylaşmasını umuyorum.

Hedeflerimize hep birlikte çaba sarfederek ulaşacağımıza inanıyor, bu yolda değerli desteğinizi ve katkınızı bekliyorum.