İhracat Genelgesinin "Peşin Ödeme" Kısmında Değişiklik Yapıldı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 02.12.2019 tarih ve 512564 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi'nin "Peşin döviz" başlıklı 6'ncı maddesinin 12'nci fıkrası değiştirildi. Aynı Genelgenin "İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka" başlıklı 24'üncü maddesine 3'üncü fıkra eklendi.

Okunma Sayısı: 475    |    Haber Tarihi: 07.12.2019

Peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az %80’i fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde bir bankaya satılması ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenmesi gerekiyor. İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan Gümrük Beyannameleri (GB) peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz ediliyor.

Genelgenin 6'ncı maddesinde yapılan değişikliğe göre, peşin bedelin ödeme şekli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB'lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB'lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması durumunda ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB'nin peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkün olacak.

Genelgenin 24'üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, peşin bedel alışını yapan bankanın GB'nin 28’inci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB'nin 28'inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunulmasının zorunlu hale getirildi.

Yapılan değişiklikler:

a) “Peşin döviz” başlıklı 6’ncı maddesinin 12’nci fıkrasında yapılan değişiklik:

Eski düzenleme:

(12) İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan GB'ler peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilir.

Yeni düzenleme:
(12) İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan GB'ler peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilir. Peşin bedelin ödeme şekli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB'lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB'lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB'nin peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkündür.

b) İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka başlıklı 24 üncü maddesine 3 üncü fıkra eklendi

Yeni eklenen fıkra:

(3) Peşin bedel alışını yapan bankanın GB'nin 28 nci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB'nin 28 inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunması zorunludur.

Söz konusu İhracat Genelgesine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesi

Kaynak: Gümrük TV web sayfasıBu Kategorideki Diğer Haberler