Ticarette demir yolunun payı yükseliyor

Türkiye'nin 2019'da demir yoluyla yaptığı ihracat bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 967 milyon dolar oldu.

Okunma Sayısı: 564    |    Haber Tarihi: 21.02.2020

Türkiye son dönemde ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarken, bu performansta demir yolunun payı da giderek yükseliyor. Demir yoluyla yapılan ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 967 milyon dolara çıktı.


Ülkenin İhracat Ana Planı ve Lojistik Master Planı'ndaki hedeflere paralel olarak lojistik sektöründe taşıma şekillerine göre dış ticaretin dengeli bir yapıya kavuşturulması ve demir yolu taşımacılığının payının artırılması planlanıyor. 


Bu kapsamda, lojistik hizmetlerin etkinliğinin artırılması, alternatif ulaştırma güzergahlarının belirlenmesi ve Türkiye'de lojistik merkezlerin kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılması odaklanılan konular arasında yer alıyor. Yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin dış ticaretine de olumlu katkı yapması bekleniyor.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı Genel Ticaret Sistemi kapsamında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolara ulaştı. 


Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 62'ye yaklaştı.


Dış ticarette deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı. 2019'da ihracatın yüzde 28,4'ü kara yoluyla, yüzde 8,4'ü hava yoluyla, yüzde 0,6'sı demir yoluyla gerçekleştirildi.


- Demir yoluyla ihracat yüzde 33, ithalat yüzde 15,7 arttı


Geçen yıl ihracatta deniz yolu kullanımı 2018'e göre yüzde 0,5 artarak 106 milyar dolara çıktı. Kara yoluyla yapılan ihracat tutarı yüzde 4,2 artışla 48,6 milyar dolara yükselirken, hava yoluyla ihracat yüzde 5 artışla 14,5 milyar dolar oldu. Demir yoluyla ihracat da aynı dönemde yüzde 33 artış kaydederek 967 milyon dolara çıktı.


Türkiye'nin ithalatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9 düşüşle 202,7 milyar dolar olurken, bunun yüzde 54,2'sinin deniz, yüzde 16,4'ünün kara, yüzde 14,2'sinin hava ve yüzde 0,7'sinin demir yoluyla yapıldığı görüldü.


Bu dönemde deniz yoluyla yapılan ithalat yüzde 17 azalışla 109,8 milyar dolara, kara yoluyla yapılan ithalat yüzde 6 düşüşle 33,2 milyar dolara geriledi. Buradaki düşüşe rağmen hava yoluyla yapılan ithalat yüzde 1,2 artışla 28,8 milyar doları, demir yoluyla yapılan ithalat da yüzde 15,8 artarak 1,4 milyar doları aştı.


Türkiye'nin 2019'da toplam dış ticareti yüzde 4 gerilerken, demir yoluyla yapılan dış ticarette yüzde 22 artış yaşanması dikkati çekti.


TÜİK'in taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri şöyle: 


 
İhracat
İthalat
  2018 2019 2018 2019
Toplam 167.920.613 171.530.675 223.047.094 202.704.512
Deniz yolu 105.511.781 106.032.825 132.850.601 109.829.510
Kara yolu 46.665.683 48.645.911 35.407.648 33.222.501
Hava yolu 13.754.484 14.449.096 28.516.811 28.846.927
Demir yolu 726.568 966.911 1.237.165 1.432.309
Diğer 1.262.098 1.435.931 25.034.870 29.373.265


Kaynak: Dünya Gazetesi web sayfasıBu Kategorideki Diğer Haberler